Ανάστροφα Μικροσκόπια

Τα ανάστροφα βιολογικά μικροσκόπια που προσφέρουμε είναι διαθέσιμα με φωτεινό οπτικό πεδίο και με εξοπλισμό αντίθετης φάσης.

FG SERIES