Τελευταία Έργα

23/2/2016 Εγκατάσταση Υπέρ-Καταψύκτη -86C

Τον Φεβρουάριο του 2016, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έγινε η εγκατάσταση ενός υπέρ-καταψύκτη -86Co. Τo μηχάνημα διαθέτει CE Mark και η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και ο Ελληνικός αντιπρόσωπος είναι πιστοποιημένοι με ISO9001. Σωστό πακετάρισμα για...

Read More

15/01/2016 Εγκατάσταση Καταψύκτη -40C

Τον Ιανουάριο του 2016, στο εταιρεία Nexans, έγινε η εγκατάσταση ενός οριζόντιου καταψύκτη (τύπου μπαούλο) -40Co. Τo μηχάνημα διαθέτει CE Mark και η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και ο Ελληνικός αντιπρόσωπος είναι πιστοποιημένοι με ISO9001....

Read More

16/11/2015 Εγκατάσταση Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων

Τον Νοέμβριο του 2015, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έγινε η εγκατάσταση μίας σειράς μηχανημάτων για την αναβάθμιση του εργαστηρίου. Όλα τα μηχανήματα διαθέτουν CE Mark και...

Read More