Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία AxiaTech έχει στο δυναμικό της μια ικανότατη ομάδα από μηχανικούς και ηλεκτρονικούς που εγγυώνται την σωστή εξυπηρέτησή σας. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δεν σταματούν στην πώληση. Η πώληση για εμάς είναι η αρχή της συνεργασίας με τον πελάτη. Στο μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού μας προσφέρουμε εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη αλλά και διαθέσιμη παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 έτη. Με αυτό τον τρόπο προσβλέπουμε σε μία μακράς διάρκειας συνεργασία.

Οι υπηρεσίες μετά την πώληση περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες εγκατάστασης και επίδειξης του εξοπλισμού

Υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού

Υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης επί τόπου. Ανταπόκριση  μέσα σε 1 έως 3 ημέρες ανάλογα με τον τόπο της βλάβης

Σε εδικές περιπτώσεις και με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη η AxiaTech παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης από τεχνικό του οίκου του εξωτερικού.

Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού (ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης)

Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού

Μελέτη, δημιουργία και εξοπλισμό καινούργιου εργαστηρίου

Υπηρεσίες αναβάθμισης του υπάρχοντος εργαστηρίου

Μετατροπή του απλού μηχανήματος σε ελεγχόμενο από Η/Υ