Εταιρεία

Προσθέτουμε Αξία στο εργαστήριό σας!

Η AxiaTech είναι μία εμπορική και τεχνική εταιρεία στον κλάδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού, όπως επίσης και του εξοπλισμού εργαστηρίων. Τα γραφεία μας και οι αποθήκες βρίσκονται στην Αττική και από εκεί δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των προϊόντων μας είναι η τεκμηριωμένη υψηλή ποιότητα και ο διαπιστευμένος τρόπος παραγωγής τους από τους οίκους του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουμε. Στο πελατολόγιό μας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα περισσότερα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, δημόσιοι οργανισμοί όπως ο Ε.Ο.Φ. και το ΓΧΚ, Ι.Ε.Κ. κ.α.

Η φιλοσοφία όλων των ανθρώπων της εταιρείας είναι βασισμένη σε αρχές όπως η συνέπεια και η εργατικότητα. Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας και σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε μετά την πώληση φέρνουν την εταιρεία μας πρώτη στις προτιμήσεις των περισσότερων εργαστηρίων.

Στόχος μας είναι να επενδύουμε συνεχώς σε καινοτόμες τεχνολογίες και να προσπαθούμε, με την εμπειρία και την άριστη εκπαίδευση των ανθρώπων μας, να καλύπτουμε τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας.

Η AxiaTech μπορεί να προσφέρει τα παρακάτω:

Πώληση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού εξοπλισμού δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερα για εργαστήρια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φυσικής, ρευστομηχανικής, χημικής μηχανικής, τεχνολογίας τροφίμων, διαχείρισης περιβάλλοντος κ.α.

Πώληση εργαστηριακού εξοπλισμού όπως μικροσκόπια, συστήματα ψύξης (μέχρι και -165° C), πολωσίμετρα, φασματόμετρα, διαθλασίμετρα κ.α.

Μελέτη, δημιουργία και εξόπλιση καινούργιου εργαστηρίου ή αναβάθμιση του υπάρχοντος εργαστηρίου

Υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού και εκπαίδευσης του προσωπικού

Υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης επί τόπου. Ανταπόκριση  μέσα σε 1 έως 3 ημέρες ανάλογα με τον τόπο της βλάβης.

Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού