13/7/2012 Μονάδα Μελέτης Εναλλαγής Θερμότητας με PLC

Στις 13-7-2012 στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας στην Καρδίτσα έγινε η εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος εναλλαγής θερμότητας ελεγχόμενο από Η/Υ και από PLC.

 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τον πρώτο διαθέσιμο εναλλάκτη: Shell and tube heat exchanger.

Οι υπόλοιποι δύο εναλλάκτες του συστήματος που επιλέχθηκαν για το συγκεκριμένο έργο: Plate heat exchanger & Tube heat exchanger.

Όλοι οι διαθέσιμοι εναλλάκτες <<κουμπώνουν>> πάνω σε αυτή την κεντρική μονάδα. Το σύστημα λειτουργεί με έναν εναλλάκτη την φορά. Η αλλαγή των εναλλακτών γίνεται εύκολα και γρήγορα με την βοήθεια τεσσάρων σωλήνων.

Εδώ φαίνεται το σύστημα με την κεντρική μονάδα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο εναλλάκτης τύπου κέλυφος-σωλήνων. Πάνω από την κεντρική μονάδα βρίσκεται το Control Interface Box (στα αριστερά) το οποίο συνδέεται με τον Η/Υ, και το PLC (στα δεξιά) για προσομοίωση βιομηχανικού ελέγχου

Ολοκληρωμένο σύστημα εναλλαγής θερμότητας με το Η/Υ, την κεντρική μονάδα, τον εναλλάκτη, το control interface και το PLC