5/3/2012 Μονάδα αντλίας θερμότητας Ψύξης & Κλιματισμού Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Στο εργαστήριο Θέρμανσης Ψύξης & Κλιματισμού του ΤΕΙ Αθήνας εγκαταστήσαμε την μονάδα Θερμότητας Ψύξης & Κλιματισμού Ελεγχόμενη από Η/Υ (THIBAR22C) στις 5-3-2012. Βρείτε φωτογραφίες του μηχανήματος και της εγκατάστασης παρακάτω:

Το σωστό πακετάρισμα πάντα εξασφαλίζει ασφαλής και χωρίς απρόοπτα μεταφορά.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία αριστερά είναι η μονάδα που επιτρέπει στους φοιτητές να οπτικοποιήσουν τις διαδικασίες, πιο δίπλα βρίσκεται το κουτί διεπαφής (control interface box) και πιο δεξιά ο υπολογιστής με τον οποίο ελέγχουμε το μηχάνημα. Τέλος κάθε μηχάνημα συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας.

Μία πιο κοντινή εικόνα του μηχανήματος και του κουτιού διεπαφής. Εδώ φαίνεται καθαρά η σύνδεση των αισθητήρων ανάμεσα στην μονάδα και στο κουτί διεπαφής. Το κουτί με την σειρά του μεταφέρει όλα τα δεδομένα στον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά πως είναι μία μονάδα θέρμανσης ή κλιματισμού στο εσωτερικό της και περνάνε την εκπαίδευση από θεωρητικό σε πρακτικό επίπεδο.