1/7/2013 Μονάδα Κυψελών Καυσίμου

Στις 1-7-2013 στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συγκεκριμένα στο τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας – εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έγινε η εγκατάσταση μία εκπαιδευτικής μονάδας κυψελών καυσίμου ελεγχόμενη από Η/Υ. Πρόκειται για μία PEM μονάδα κυψελών καυσίμου, η οποία παράγει  ηλεκτρική ενέργεια από υδρογόνο.

4_7_2013_im1

Μία συνολική παρουσίαση της μονάδας που αποτελείται από την κεντρική μονάδα, τον υπολογιστή, το Control Interface box και την μονάδα φορτίου.

4_7_2013_im2

Η κεντρική μονάδα περιλαμβάνει την μπουκάλα συμπιεσμένου υδρογόνου, ανιχνευτή διαρροής υδρογόνου, μία μπαταρία 12V και  την στοίβα κυψελών καυσίμου.

4_7_2013_im3

Η υπομονάδα φορτίου, η οποία περιλαμβάνει ένα ροοστάτη μεταβλητής ισχύος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαφοροποιεί την παραγόμενη ενέργεια.

4_7_2013_im4

Η υπομονάδα κυψέλης καυσίμου αποτελείται από μία στοίβα 24 PEM κυψελών, με ονομαστική ισχύς 100W. Οι κυψέλες δεν απαιτούν κανένα είδος εξωτερικής ύγρανσης. Μέσα στην υπομονάδα υπάρχει και ένας ανεμιστήρας που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπέρ-θέρμανσης.

4_7_2013_im5

Η μονάδα είναι πλήρως ελεγχόμενη από Η/Υ. Η μέτρηση της τάσης και του ρεύματος γίνονται μέσω Η/Υ. Η θερμοκρασία λειτουργίας, η ροή του αέρα, το ρεύμα κυψελών καυσίμου, η ύγρανση , ο  έλεγχος της πίεσης και όλες οι παράμετροι παρακολουθούνται μέσω Η/Υ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω video.