27/2/2014 Αεριοστρόβιλος δύο αξόνων

Στις 27-2-2014 στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συγκεκριμένα στο εργαστήριο Ατμολεβήτων και Θερμικών Στροβιλομηχανών έγινε η εγκατάσταση ενός αεριοστρόβιλου δύο αξόνων ελεγχόμενο από Η/Υ (computer controlled two shaft gas turbine) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εργαστηρίου. Πρόκειται για έναν αεριοστρόβιλο 2 αξόνων για την διδασκαλία-επίδειξη λειτουργίας μίας τουρμπίνας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί με την εγκατάσταση έγινε επίδειξη και εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού.

27_2_2014_im1

 

Το σωστό πακετάρισμα εξασφαλίζει την ορθή και χωρίς ζημιές μεταφορά του μηχανήματος.

27_2_2014_im2

 

Γραμμή καυσίμου αερίου, η οποία αποτελείται από:

1)Βαλβίδα για το άνοιγμα και κλείσιμο της τροφοδοσίας
2)Βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης
3)Μετρητής ροής:20-80 l /min
4)Ηλεκτροβάνες (ηλεκτρομαγνητική), ελεγχόμενη από Η/Υ
5)Εγχυτήρας αερίου

27_2_2014_im7

 

Η μονάδα συνοδεύεται από το control interface box, τον Η/Υ και το λογισμικό ελέγχου.

27_2_2014_im3

 

Υψηλής πίεσης τουρμπίνα, η οποία είναι και η γεννήτρια αεριοστρόβιλου(compressor & gas turbine) με χαρακτηριστικά: φυγοκεντρικό συμπιεστής, θάλαμος καύσης σωληνοειδούς τύπου, τουρμπίνα επέκτασης, εύρος ταχύτητας: 60,000-120,000rpm, μέγιστη αναλογία συμπίεσης: 2:1 και μέγιστη κατανάλωση καυσίμου: 20kg / ώρα. Στρόβιλος χαμηλής πίεσης (power turbine) με χαρακτηριστικά: εύρος ταχυτήτων (r.p.m.): 15,000-25,000rpm, ηλεκτρική ισχύς: Εύρος μέτρησης: 0-1,500 W

27_2_2014_im4

 

Κουτί χειρισμού με PLC, που περιλαμβάνει:

1)Λαμπάκια LED στο μπροστινό μέρος, που δείχνουν την κατάσταση του μηχανήματος
2)Ένδειξη της θερμοκρασίας πετρελαίου

27_2_2014_im5

 

Εγκατάσταση λίπανσης και πλακοειδής εναλλάκτης για την ψύξη του λαδιού στις τουρμπίνες.

27_2_2014_im6

 

Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης, ελεγχόμενο από Η/Υ, το οποίο τροφοδοτείται από ένα μετασχηματιστή ανάφλεξης και ηλεκτρόδιο ιονισμού, ελεγχόμενο από Η/Υ, σαν σύστημα ασφαλείας, ώστε να διαπιστώνεται αν ανάβει η φλόγα. Όλη η μονάδα περιλαμβάνει 8 αισθητήρες θερμοκρασίας, 2 αισθητήρες στροφών, 5 αισθητήρες πίεσης, 2 αισθητήρες ροής, 4 μανόμετρα, έναςμετρητής ρεύματος και ένας μετρητής τάσης.

Η εταιρεία AXIATECH είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για την εμπορία εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού όσο και για τις υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και after sales service. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

ISOLogo