22/3/2012 Εξατμιστήρας Αναρριχώμενου Στρώματος Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Στις 22-3-2012 στο χώρο του εργαστηρίου Επεξεργασίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας έγινε η εγκατάσταση του Εξατμιστήρα Αναρριχώμενου Στρώματος, μαζί με μία δεύτερη στήλη ενός Εξατμιστήρα Πίπτοντος Στρώματος και μίας Ατμογεννήτριας. Δείτε σχετικές φωτογραφίες παρακάτω.

Σε μονάδες που περιέχουν γυαλιά, το πακετάρισμα είναι από τα πιο σημαντικά σημεία. Η εταιρεία μας εξασφαλίζει με το πακετάρισμά της ότι τα προϊόντα θα φτάσουν άθικτα στον προορισμό τους.

Εδώ βλέπουμε αριστερά την στήλη του εξατμιστήρα αναρριχώμενου στρώματος, δεξιά την στήλη πίπτοντος σώματος και στο κέντρο το κουτί διεπαφής. Πάνω στο κουτί διεπαφής βρίσκεται η ηλεκτρονική κονσόλα που ελέγχει την ατμογεννήτρια (η ατμογεννήτρια βρίσκεται πίσω από την στήλη αναρριχώμενου στρώματος)

Μία καλύτερη εικόνα αποκλειστικά του εξατμιστήρα αναρριχώμενου στρώματος. Αριστερά βρίσκεται η στήλη εξάτμισης και στο κέντρο οι δεξαμενές συγκέντρωσης. Δεξιά υπάρχει και μία παγίδα κενού.

Εδώ φαίνεται η μονάδα ολοκληρωμένη και συνδεδεμένη με τον υπολογιστή. Όλες οι διαδικασίες ελέγχονται μόνο μέσω του Η/Υ.