4/7/2013 Μονάδας Παραγωγής Βιοαιθανόλης

Στην 4/7/2013 στο Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ και συγκεκριμένα στο τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας –  εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , έγινε η εγκατάσταση μίας Εκπαιδευτικής Μονάδας Παραγωγής Βιοαιθανόλης, ελεγχόμενη από Η/Υ.

1_7_2013_im1

Η μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης αποτελείται από τρία κύρια μέρη: την δεξαμενή πολτοποίησης, την δεξαμενή ζύμωσης και το μέρος όπου γίνεται η απόσταξη.

1_7_2013_im2

Στη δεξαμενή αριστερά γίνεται η διαδικασία της πολτοποίησης. Μπορούμε να ελέγξουμε μέσω του Η/Υ το Ph, την θερμοκρασία και την ανάδευση. Στην δεύτερη δεξαμενή γίνεται η διαδικασία της ζύμωσης. Και σε αυτή την περίπτωση ελέγχουμε την θερμοκρασία και την ανάδευση και παρακολουθούμε τον αισθητήρα CO2

1_7_2013_im3

Στο τρίτο μέρος της διαδικασίας γίνεται η απόσταξη. Με την βοήθεια ενός θερμομανδύα θερμαίνουμε το προϊόν ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και ο αναδευτήρας. Υπάρχει PID έλεγχος της θερμοκρασίας του θερμομανδύα μέσω Η/Υ.

1_7_2013_im4

Το πίσω μέρος της μονάδας όπου φαίνονται η δεξαμενή του νερού, την θέρμανση του οποίου την κάνουμε μέσω PID ελέγχου της θερμοκρασίας από τον Η/Υ, δύο δοχεία που περιέχουν βάση και οξύ ώστε να ελέγχουμε το Ph του διαλύματος (εισέρχονται στο διάλυμα μέσω αντλιών που ελέγχονται από τον Η/Υ) και ο αισθητήρας CO2

1_7_2013_im5

Το κάτω μέρος της μονάδας όπου φαίνονται οι συνδέσεις με το νερό, δύο είσοδοι και δύο έξοδοι για διπλή ψύξη του προϊόντος, και τρεις αντλίες, πλήρως ελεγχόμενες από τον Η/Υ, που βοηθούν στην κυκλοφορία μεταξύ των δεξαμενών του νερού και του προϊόντος.

1_7_2013_im6

Η μονάδα, μέσω του Control Interface, συνδέεται με τον Η/Υ. Μέσω αυτού μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή όλα τα διαθέσιμα δεδομένα (θερμοκρασία, Ph, CO2 sensor κτλ) αλλά κα να ελέγξουμε κάποιες παραμέτρους (PID έλεγχος της θερμοκρασίας, on/off στις αντλίες, on/off στους αναδευτήρες κ.α.)

1_7_2013_im7

Μία ολοκληρωμένη άποψη της εκπαιδευτικής μονάδας παραγωγής βιοαιθανόλης ελεγχόμενη από Η/Υ. Είναι μοναδική στο είδος της και βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει και να ελέγξει βήμα βήμα όλα τα στάδια της παραγωγής. Δείτε περισσότερα στο παρακάτω video.