1/6/2012 Πύργος Ψύξης Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Στις αρχές του Ιουνίου 2012 εγκαταστήσαμε στο εργαστήριο Θέρμανσης Ψύξης & Κλιματισμού του ΤΕΙ Καβάλας έναν Εκπαιδευτικό Πύργο Ψύξης Ελεγχόμενο από Η/Υ (TTEC). Βρείτε φωτογραφίες της εγκατάστασης και του μηχανήματος παρακάτω. 

Το σωστό πακετάρισμα είναι το πρώτο στοιχείο που παρατηρούμε στις μονάδες της EDIBON

Εδώ βλέπουμε τον πύργο ψύξης εγκατεστημένο και έτοιμο για λειτουργία. Αριστερά στα κουτιά βρίσκονται άλλοι 4 διαθέσιμοι πύργοι ψύξης οι οποίοι μπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα με την εργασία. Στο κάτω μέρος του πάγκου βλέπουμε το κουτί διεπαφής το οποίο συνδέει το μηχάνημα με τον υπολογιστή που βρίσκεται στα δεξιά.

 

Μία πιο κοντινή εικόνα του πύργου ψύξης

Μία εικόνα του λογισμικού που βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή. Το μηχάνημα είναι ελεγχόμενο από Η/Υ και μόνο μέσω του υπολογιστή ελέγχεται. Η εικόνα που έχουμε στην οθόνη μας είναι ακριβώς ίδια με αυτήν.