16/11/2015 Εγκατάσταση Τμ. Φ.Π.Γ.Μ.

Τον Νοέμβριο του 2015, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το τμήμα Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής έγινε η εγκατάσταση μίας σειράς μηχανημάτων για την αναβάθμιση του εργαστηρίου. Όλα τα μηχανήματα διαθέτουν CE Mark και η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και ο Ελληνικός αντιπρόσωπος είναι πιστοποιημένοι με ISO9001. Εκτός από την εγκατάσταση, έγινε επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση από εξειδικευμένους τεχνικούς της κατασκευάστριας εταιρείας.
16_11_2015_im1

Το σωστό πακετάρισμα εξασφαλίζει την ορθή και χωρίς ζημιές μεταφορά του μηχανήματος.

16_11_2015_im2

Ξηραντήρας ελεγχόμενος από Η/Υ. Computer controlled tray dryer.

16_11_2015_im3

Εκπαιδευτική μονάδα αντλίας θερμότητας.  Heat Pump Unit
(One condenser, air and one evaporator, air)

16_11_2015_im4

Αεροδυναμικό τούνελ. Aerodynamic tunnel.

16_11_2015_im5

Εκπαιδευτική μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα ελεγχόμενη από Η/Υ. Computer controlled centrifugal fan teaching trainer.

16_11_2015_im6

Εκπαιδευτικό σύστημα εναλλακτών θερμότητας ελεγχόμενο από Η/Υ.  Computer controlled heat exchangers training system.

16_11_2015_im7

Μερικοί από τους διαθέσιμους εναλλάκτες θερμότητας. Some of the available heat exchanger modules.

16_11_2015_im8

Εκπαιδευτική μονάδα μεταφοράς θερμότητας ελεγχόμενη από Η/Υ. Computer controlled heat transfer series.

16_11_2015_im9

Μερικά διαθέσιμα πειράματα μεταφοράς θερμότητας. Some available modules for the heat transfer series.

16_11_2015_im10

 

Εκπαιδευτική μονάδα υδρολογικών συστημάτων, αρδευτικών συστημάτων και εξομοιωτής βροχής.  Hydrologic systems, rain simulator and irrigation systems unit.

16_11_2015_im11

Σύστημα μελέτης της ροής του υγρού (τριβή) μέσα σε σωλήνες συνοδευόμενο από πάγκο υδρολογίας.  Fluid friction in pipes unit with basic hydraulics bench.16_11_2015_im12

Εκτός από την εγκατάσταση των μηχανημάτων έγινε επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού.

 

Η εταιρεία AXIATECH είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για την εμπορία εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού όσο και για τις υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και after sales service.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

iso-logo-footer