16/11/2015 Εγκατάσταση Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων

Τον Νοέμβριο του 2015, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έγινε η εγκατάσταση μίας σειράς μηχανημάτων για την αναβάθμιση του εργαστηρίου. Όλα τα μηχανήματα διαθέτουν CE Mark και η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και ο Ελληνικός αντιπρόσωπος είναι πιστοποιημένοι με ISO9001. Εκτός από την εγκατάσταση, έγινε επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση από εξειδικευμένους τεχνικούς της κατασκευάστριας εταιρείας.

16_11_2015_imA

Το σωστό πακετάρισμα εξασφαλίζει την ορθή και χωρίς ζημιές μεταφορά του μηχανήματος.16_11_2015_imB

Εξατμιστήρας αναρριχώμενου στρώματος δύο βαθμίδων συνοδευόμενος από μηχάνημα παραγωγής ατμού. Double effect rising film evaporator and steam generator.

16_11_2015_imC

Εκπαιδευτικό σύστημα μεταφοράς θερμότητας. Computer controlled heat exchangers training system.

16_11_2015_imD

Πάγκος δοκιμών φυγοκεντρικών αντλιών. Computer controlled centrifugal pump bench.

16_11_2015_imE

Μονάδα ξήρανσης με ψεκασμό. Computer controlled spray drier.

16_11_2015_imF

Μονάδα σταθερής και ρευστοποιημένης κλίνης.  Computer controlled fixed and fluidised bed unit.

16_11_2015_imG

Μονάδα αντίστροφης όσμωσης. Computer controlled reverse osmosis/ultrafiltration unit.

16_11_2015_imH

Μονάδα επίδειξης κύκλου ψύξης. Computer controlled refrigeration cycle demonstration unit.

16_11_2015_imI

Δοχείο πολλαπλών διεργασιών. Computer controlled multipurpose processing vessel.

16_11_2015_imJ

Εκτός από την εγκατάσταση των μηχανημάτων έγινε επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού. (εικόνα 1)

16_11_2015_imK

Εκτός από την εγκατάσταση των μηχανημάτων έγινε επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού. (εικόνα 2)

16_11_2015_imL

Εκτός από την εγκατάσταση των μηχανημάτων έγινε επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού. (εικόνα 3)

 

Η εταιρεία AXIATECH είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για την εμπορία εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού όσο και για τις υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και after sales service.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

iso-logo-footer