15/7/2013 Σύστημα Εκπαίδευσης Μηχανικής Ρευστών

Στις 15-7-2013 στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συγκεκριμένα στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων έγινε η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης πάνω στον τομέα της μηχανικής των ρευστών πλήρως ελεγχόμενο από Η/Υ.

15_7_2013_im1

Το σύστημα αποτελείται από τον βασικό πάγκο υδρολογίας, το control interface box που συνδέει το μηχάνημα με τον Η/Υ, τις υπομονάδες και τον Η/Υ.

15_7_2013_im2

Ο βασικός πάγκος υδρολογίας είναι η κύρια συσκευή του συστήματος. Συνδέεται με τις διαθέσιμες υπομονάδες και μέσω του control interface με τον υπολογιστή. Για την λειτουργία του συστήματος είναι απαραίτητος ο πάγκος υδρολογίας και τουλάχιστον μία υπομονάδα.
15_7_2013_im3

Οι διαθέσιμες υπομονάδες είναι πάρα πολλές. Τοποθετούνται είτε πάνω στον πάγκο υδρολογίας είτε δίπλα του κάνοντας εύκολη την πραγματοποίηση πειραμάτων. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής αγοράς των υπομονάδων.

15_7_2013_im4

Υπομονάδα μελέτης των χαρακτηριστικών των φυγοκεντρικών αντλιών.

15_7_2013_im5

Υπομονάδα μελέτης απώλειας ενέργειας σε γωνίες σωληνώσεων.

15_7_2013_im6

Υπομονάδα επίδειξης μετρητών ροής

15_7_2013_im7

Υπομονάδα μέτρησης απώλειας ενέργειας σε σωλήνες

15_7_2013_im8

Υπομονάδα επίδειξης του Θεωρήματος Bernoulli.

15_7_2013_im9

Εκτός από τον έλεγχο από Η/Υ το σύστημα περιλαμβάνει 2 διαφορετικά λογισμικά, ένα με έτοιμες ασκήσεις για τους φοιτητές, θεωρία, test και οργάνωση της τάξης και ένα δεύτερο που υπολογίζει τις τιμές όλων των παραμέτρων που εμπλέκονται στην άσκηση και μας δίνει την δυνατότητα να τις εισάγουμε σε έτοιμες φόρμες. Επίσης δίνει την δυνατότητα για γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων, εξαγωγή τους σε spreadsheets (excel) και εκτύπωσή τους.