Μονάδα μεταφοράς θερμότητας – νηματική/τυρβώδης ροή (TFLVC)

Download PDF (TFLVC)

Download PDF (TFLVB)