Μονάδα ελέυθερης και εξαναγκασμένης μεταφοράς θερμότητας (TCLFC)

Download PDF