Αεριοστρόβιλος /κινητήρας Jet αξονικής ροής (TGFAC)

Download PDF