Νέο Προϊόν: Αντί-εκρηκτικά Ψυγεία

Με χαρά σας παρουσιάζουμε ένα καινούργιο και πολύ χρήσιμο προϊόν. Τα αντί-εκρηκτικά ψυγεία (explosion proof refrigerators) χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εύφλεκτων υλικών και δειγμάτων, αντιδραστηρίων, χημικών ουσιών, οργανικών και μη οργανικών παραγώγων σε μία προσπάθεια αύξησης της ασφάλειας στο εργαστήριο.

Περισσότερα

AXIATECH: Προσθέτουμε Αξία στο Εργαστήριό σας.