Μετατροπή του απλού μηχανήματος σε ελεγχόμενο από Η/Υ

Στα περισσότερα εργαστήρια υπάρχουν κάποια παλιά μηχανήματα που κάνουν την διδασκαλία δύσκολη, λόγω κυρίως της Μετατροπή του απλού μηχανήματος σε ελεγχόμενο από Η/Υέλλειψης πληροφοριών γύρω από τον χειρισμό τους. Εγχειρίδια δεν υπάρχουν (τι περισσότερες φορές έχουν χαθεί) και οι δυνατότητες εκπαίδευσης είναι περιορισμένες. Για αυτό τον λόγο επιβάλλεται η αλλαγή τους με άλλα πιο σύγχρονα. Μερικές φορές όμως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την αγορά ενός καινούργιου.

Η AXIATECH σας προσφέρει την δυνατότητα μετατροπής ενός τέτοιου μηχανήματος σε μηχάνημα ελεγχόμενο από Η/Υ. Σας δίνει δηλαδή την δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να ελέγχετε το μηχάνημα και παίρνετε μετρήσεις μέσω του Η/Υ, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της εκπαίδευσης χωρίς να ανέβει πολύ το κόστος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε, χωρίς καμία χρέωση, κατά πόσο ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί στο μηχάνημά σας