Ψηφιακά Διαθλασίμετρα

  • RD.5635 ψηφιακό διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκεντρώσεων σακχάρου 0-35Brix με ακρίβεια 0.1
  • RD.5645 ψηφιακό διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκεντρώσεων σακχάρου 0-45Brix με ακρίβεια 0.1 και την μέτρηση δεικτών διάθλασης (nD) μεταξύ 1.3330 – 1.4098
  • RD.5665 ψηφιακό διαθλασίμετρο για την μέτρηση των ποσοστών σακχάρου μεταξύ 28 και 65 Brix με ακρίβεια 0.1
  • RD.5712 ψηφιακό κλινικό διαθλασίμετρο για την μέτρηση πρωτεΐνης ορού, ειδικού βάρους ούρων και δεικτών διάθλασης
  • RD.5728 ψηφιακό διαθλασίμετρο για την μέτρηση ποσοστών σακχάρου μεταξύ 0-35% με ακρίβεια 0.1 και αλμυρότητας μεταξύ 0-28% με ακρίβεια 0.1 και δεικτών διάθλασης

diathl_psif