98.490

  •  Επιτραπέζιο διαθλασίμετρο τύπου Abbe για την μέτρηση των εκατοστημορίων σακχάρου μεταξύ 0- 95Brix  με ακρίβεια 0.5
  •  δείκτη διάθλασης μεταξύ 1.300 έως 1.700 με ακρίβεια 0.003
  •  μπορεί να συνδεθεί με ένα λουτρό νερού για την μέτρηση σε ελεγχόμενη θερμοκρασία
  •  Αυτός ο τύπος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επίσης για τον προσδιορισμό του δείκτη διάθλασης του γυαλιού, πλαστικών μεμβρανών κ.α.
  •  Κατά την διάρκεια χρήσης αυτού του διαθλασίμετρου συνίσταται η χρήση  μίας πηγής ψυχρού  φωτισμού
  •  έχει κλίμακες για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων σακχάρου και δείκτες διάθλασης
  •  παραδίδεται με θήκη μεταφοράς. Θερμόμετρο 0-50°C, πλάκα δοκιμών και εργαλεία ρύθμισης

98490_im