Πολωσίμετρο Euromex PM.5400

  • πολωσίμετρο τύπου Mitscherlich
  • κατάλληλο για γρήγορες και ακριβής μετρήσεις σακχάρων, γλυκόζης, αρωμάτων, χημικών ουσιών και φαρμάκων.
  • κατάλληλο για τον προσδιορισμό των οπτικών δραστικών ουσιών όπως αμινοξέα, ενώσεις στεροειδών και στερεά διαφανή υλικά, όπως χαλαζίας
  • Είναι εξοπλισμένο με ένα μονοχρωματικό φίλτρο 589.3nm και αφαιρούμενη πηγή φωτισμού Tungsten 230V, 30 Watt
  • Διεθνής κλίμακα ζάχαρης (S°)
  • Παραδίδεται μαζί με δύο σωλήνες παρατήρησης 100 και 200mm
  • Πολική κλίμακα: εύρος ±130° με ακρίβεια 0.1°
  • Κλίμακα Suiker: εύρος ±110° με ακρίβεια 0.1°

pol_euromex