Φασματόμετρο χειρός SP.5100

  • Με σταθερή σχισμή
  • Τύπου άμεσης όρασης
  • Ρυθμιζόμενος φακός ματιού
  • Γωνία διασποράς C – F 6°
  • Γραμμική διασπορά 40mm

SP5100