Πολωσίμετρο Novex 99.400

  • Ενσωματωμένη λάμπα νατρίου 230 V, 589.3 nm
  • Πολική κλίμακα: εύρος ±180°C με ακρίβεια 0.1°C
  • Παραδίδεται μαζί με δύο σωλήνες παρατήρησης 100 και 200mm

pol_novex