Φασματόμετρο χειρός SP.5200

  • Ρυθμιζόμενη σχισμή 0-1mm
  • Τύπου άμεσης όρασης
  • Ρυθμιζόμενος φακός ματιού
  • Γωνία διασποράς C – F 7°C
  • Γραμμική διασπορά 60mm
  • πρίσμα σύγκρισης
  • καθρέφτης
  • 5 κυψελίδες γυαλιού
  • Κλίμακα μήκους κύματος : 400-700nm

SP5200