Φασματόμετρο χειρός SP.5155

  •  Ρυθμιζόμενη σχισμή 0-1mm
  •  Τύπου άμεσης όρασης
  •  Ρυθμιζόμενος φακός ματιού
  •  Γωνία διασποράς C – F 7°
  •  Γραμμική διασπορά 60mm
  •  πρίσμα σύγκρισης για τη σύγκριση μεταξύ των προϊόντων
  •  καθρέφτης
  •  5 κυψελίδες γυαλιού

SP5155