Φασματοσκόπιο χειρός SP.5150

  •  Ρυθμιζόμενη σχισμή 0-1mm
  •  Τύπου άμεσης όρασης
  •  Ρυθμιζόμενος φακός ματιού
  •  Γωνία διασποράς C – F 7°
  •  Γραμμική διασπορά 60mm

SP5150