Βιολογικά Μικροσκόπια

Τα βιολογικά Μικροσκόπια χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση ζώων, βοτανικών μικρό-οργανισμών, κυττάρων και ιστών με την χρήση ημιδιαφανούς ή προσπίπτοντος φωτός. Το εύρος της μεγέθυνσης είναι από 20x έως 1000x. Ακόμη τα μικροσκόπια μπορεί να είναι μονοφθάλμια, διοφθάλμια και τριφθάλμια. Τέλος, υπάρχουν επιλογές μεταξύ φωτεινού πεδίου, σκοτεινού πεδίου, αντίθετης φάσεως, πόλωσης και φθορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας