Στερεοσκόπια

Ένα στερεοσκόπιο, ή αλλιώς ανατομικό μικροσκόπιο, είναι ένα οπτικό μικροσκόπιο με σταθερό ή ρυθμιζόμενο zoom. Είναι σχεδιασμένο για την παρατήρηση των δειγμάτων με σχετικά χαμηλές μεγεθύνσεις 2,5 έως 90 φορές (μέγιστο 300 φορές). Τα μικροσκόπια αυτά αποτελούνται από δύο ξεχωριστά οπτικά συστήματα που παρέχουν μία εικόνα για κάθε μάτι. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνδυάζει και ενώνει αυτές τις δύο εικόνες σε μία εικόνα με κάποιο βάθος στην εστίαση. Τα στερεοσκόπια χρησιμοποιούνται κυρίως για την μελέτη επιφανειών στερεών δειγμάτων ή για την εκτέλεση κάποιας εργασίας που απαιτεί πολύ κοντινή απόσταση όπως η διαλογή, τεμαχισμό, ωρολογοποιία, κατασκευή μικρού κυκλώματος κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας