Μικροσκόπια Φθορισμού

Τα μικροσκόπια φθορισμού χρησιμοποιούνται για βιολογικές και ιατρικές μελέτες. Με αυτά τα μικροσκόπια μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα μέρη των ζωντανών κυττάρων και των ιστών με την βοήθεια ενός φθοριοχρώματος (fluorphores). Ένα ή περισσότερα φθοριοχρώματα προσθέτονται στο δείγμα που είναι υπό έρευνα και προσκολλούνται σε συγκεκριμένα μέρη του ιστού όπως οι πρωτεϊνες. Όταν εκτεθούν σε φως μικρού κύματος τα φθοριοχρώματα φωτίζονται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να διακρίνει, για παράδειγμα, τα καρκινικά κύτταρα από άλλα κύτταρα, ξεχωριστά κύτταρα, να αποδείξει την παρουσία ή  την απουσία αντισωμάτων κ.α.

OXION SERIES