Μικροσκόπια Αντίθετης Φάσεως

Τα μικροσκόπια αντίθετης φάσεως έχουν ειδικούς φακούς, με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να δούμε ζωντανούς οργανισμούς που έχουν φτωχή ή και καθόλου αντίθεση (κοντράστ).  Με την χρησιμοποίηση αυτών των μικροσκοπίων δεν χρειάζεται η προσθήκη ειδικών χρωστικών ουσιών, που προκαλούν τον θάνατο των υπό παρακολούθηση ζωντανών οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας