Πτυσσόμενοι μεγεθυντικοί φακοί

  • PB.5016 απλανητικός μεγεθυντικός φακός 6x
  • PB.5018 απλανητικός μεγεθυντικός φακός 15x
  • PB.5032 αχρωματικός μεγεθυντικός φακός 10x
  • PB.5033 αχρωματικός μεγεθυντικός φακός 20x
  • PB.5036 απλανητικός μεγεθυντικός φακός 10x
  • PB.5037 αχρωματικός μεγεθυντικός φακός (με διαμάντι)10x

ptussomenoi