Μετρητικοί μεγεθυντικοί φακοί

  • PB.5044 μετρητικός μεγεθυντικός φακός 7x
  • PB.5045 μετρητικός μεγεθυντικός φακός 7x με 5 διαφορετικές κλίμακες μέτρησης για μήκος, πάχος και γωνία
  • PB.5046 μετρητικός μεγεθυντικός φακός 10x
  • PB.5048 αναστιγματικός μετρητικός μεγεθυντικός φακός 4xmetrit