Επιτραπέζιοι μεγεθυντικοί φακοί

  • PB.5039 επιτραπέζιος μεγεθυντικός φακός 15x
  • PB.5040 επιτραπέζιος μεγεθυντικός φακός 8x
  • PB.5041 επιτραπέζιος μεγεθυντικός φακός 10x
  • PB.5043 επιτραπέζιος μεγεθυντικός φακός 4x

epitrap