Κρυογονικοί καταψύκτες

Καταψύκτες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που φτάνουν από -105°C έως και -164°C. Είναι ιδανικοί για χρήση σε εργαστήρια και νοσοκομεία για μακροπρόθεσμη διατήρηση και αποθήκευση αίματος, δειγμάτων, διάφορων συστατικών, υλικών δοκιμής κ.α.

Κρυογονικοί καταψύκτες