Βασικά συστήματα ηλεκτρολογίας (basic electricity)

Επίδειξη συστημάτων ηλεκτρολογίας
(electricity demonstration)
Σύντομα κοντά σας
Εργαστήριο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
(electrical installations workshop)
Σύντομα κοντά σας