Μετρητικά μικροσκόπια & μικροσκόπια τσέπης

  • PB.5002 μετρητικό μικροσκόπιο 20x με φωτισμό
  • PB.5003 μετρητικό μικροσκόπιο 40x με φωτισμό
  • PB.5004 μετρητικό μικροσκόπιο 100x με φωτισμό
  • PB.5006 μετρητικό μικροσκόπιο 200x με φωτισμό
  • PB.5028 μικροσκόπιο τσέπης με αχρωματικούς αντικειμενικούς φακούς και μεγέθυνση 50x

tsepis