Συστήματα

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα μεγάλο εύρος από λογισμικά και πρωτοποριακά συστήματα εκπαίδευσης που βοηθάνε τόσο τον μαθητευόμενο να καταλάβει καλύτερα τις διαδικασίες τις οποίες διδάσκεται όσο και το καθηγητή να εξηγεί πιο εύκολα αυτά τα οποία θέλει να πει, να οπτικοποιεί τις διαδικασίες και να ελέγχει πιο εύκολα τις τάξεις του.  Από την δυνατότητα εκπαίδευσης και επικοινωνίας με άλλα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο μέχρι το μοναδικό 3D Physics System το οποίο βοηθάει στην διδασκαλία της φυσικής σε 3 διαστάσεις, τα συστήματα της εταιρείας μας θα πάνε την ποιότητα εκπαίδευσης πιο ψηλά. Παρακάτω θα βρείτε τα διαθέσιμα συστήματα και λογισμικά και τις δυνατότητές τους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.