Μικροσκόπια για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μικροσκόπιο Novex Junior LED

Μικροσκόπιο Novex Junior LED

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας