Επαγγελματικοί Μύλοι Άλεσης

Pegasus

Pegasus

Ο αλευρόμυλος Pegasus είναι ιδανικός για τα καταστήματα υγιεινών τροφίμων, βιολογικών τροφίμων, για κουζίνες...
Faribon 600

Faribon 600

Η συσκευή Faribon 600 είναι ένας μύλος άλεσης που εξυπηρετεί οικιακούς και εργαστηριακούς σκοπούς...