Διαθλασίμετρα χειρός

 • RF.5190 Γενικό διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκέντρωσης σακχάρου 0-90Brix
 • RF.5315 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση των επιπέδων υγρασίας σε μαλακούς φακούς επαφής από 35-80% με ακρίβεια 1.0
 • RF.5510 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκέντρωσης σακχάρου 0-10 Brix
 • RF.5520 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκέντρωσης σακχάρου 0-20 Brix
 • RF.5532 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκέντρωσης σακχάρου 0-32 Brix
 • RF.5562 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκέντρωσης σακχάρου 28-62Brix
 • RF.5580 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκέντρωσης σακχάρου 0-80 Brix
 • RF.5582 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκέντρωσης σακχάρου 40-82Brix
 • RF.5592 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκέντρωσης σακχάρου 55-92 Brix
 • RF.5610 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση συγκεντρώσεων άλατος σε % 0-10 Brix και δείκτη διάθλασης
 • RF.5612 κλινικό διαθλασίμετρο για την μέτρηση πρωτεΐνης ορού, ειδικού βάρους ούρων και δεικτών διάθλασης
 • RF.5625 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση αλκοόλης και διαλυμάτων σακχάρου-αλκοόλης 0-40Brix
 • RF.5635 Διαθλασίμετρο Oechsle για τον προσδιορισμό του επίπεδου ζάχαρης  στους χυμούς φρούτων και σταφυλιών για 0-140° Oe (αριθμός  Oechsle) του επιπέδου του σακχάρου από 0-32Brix , 0 – 25° Babo.
 • RF.5650 Διαθλασίμετρο για την μέτρηση του ειδικού βάρους του οξέος της μπαταρίας και του σημείου ψύξης μέχρι -50°C ψυκτικών με βάση την αιθυλενό-γλυκόλη  και την προπυλενό-γλυκόλη.

Refractometers

diathl_xeiros