Φωτισμός Μικροσκοπίας

Φωτισμός ψυχρού φωτός
Φωτισμός LED (σε σχήμα δαχτυλιδιού)
Φωτισμός φθορισμού
Γενικός φωτισμός