Τελευταία Έργα

20/1/2014 Εργαστήριο ΑΠΕ

Στις 20-1-2014 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο εργαστήριο του μαθήματος MSc in Energy Systems, έγινε η εγκατάσταση δύο μηχανημάτων γύρω από την παραγωγή ενέργειας.  Πρόκειται για ένα σύστημα που μετατρέπει την...

Read More

8/1/2014 Εκπαιδευτική Ανεμογεννήτρια

Στις 8-1-2014 έγινε η εγκατάσταση μίας εκπαιδευτικής μονάδας μελέτης των ανεμογεννητριών και της αιολικής ενέργειας. Πρόκειται για μία μικρής κλίμακας μονάδα η οποία έχει σχεδιαστεί για να μελετήσει την αιολική ενέργειας και την επίδραση...

Read More

9/10/2013 Εκπαιδευτικό Μηχάνημα Παραγωγής Βουτύρου

Στις 9-10-2013 στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συγκεκριμένα στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων – εργαστήριο γάλακτος, έγινε η εγκατάσταση ενός εκπαιδευτικού μηχανήματος παραγωγής βουτύρου (butter making teaching unit). Σκοπός του μηχανήματος είναι η πρακτική εξάσκηση των...

Read More