Τελευταία Έργα

8/1/2015 Εγκατάσταση Καταψύκτη Πλάσματος -40C

Στις 8-1-2015, στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας της Λήμνου έγινε η εγκατάσταση ενός καταψύκτη πλάσματος -40Co. Τoμηχάνημα διαθέτει CEMarkκαι η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και ο Ελληνικός αντιπρόσωπος είναι πιστοποιημένοι με ISO9001. Πρόκειται για ένα κάθετου...

Read More

16/12/2014 Εγκατάσταση Basic Hydraulics Bench

Στις 16-12-2014 στις εγκαταστάσεις του MediterraneanCollegeσε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έγινε η εγκατάσταση 2 πάγκων υδρολογίας και 2 υπομονάδων μελέτης του Θεωρήματος Bernoulli. Τα μηχανήματα διαθέτουν CEMarkκαι η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και ο Ελληνικός αντιπρόσωπος...

Read More

23/10/2014 Εγκατάσταση Εργαστηριακού Ψυγείου LR2100

Στις 23-10-2014 σε ιδιωτική επιχείρηση (εργαστήριο κτηνιατρικής)  έγινε η εγκατάσταση ενός εργαστηριακού ψυγείου για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου. Το ψυγείο διαθέτει CEMark και η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και ο Ελληνικός αντιπρόσωπος είναι...

Read More