Τελευταία Έργα

16/11/2015 Εγκατάσταση Τμ. Φ.Π.Γ.Μ.

Τον Νοέμβριο του 2015, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το τμήμα Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής έγινε η εγκατάσταση μίας σειράς μηχανημάτων για την αναβάθμιση του εργαστηρίου. Όλα τα μηχανήματα διαθέτουν CE Mark...

Read More

2/3/2015 Εγκατάσταση Μονάδων Κυψελών Καυσίμου & Κινητήρα Stirling

Στις 2-3-2015, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο εργαστήριο του μαθήματος MScinEnergySystems, έγινε η εγκατάσταση δύο μηχανημάτων γύρω από την παραγωγή ενέργειας.  Πρόκειται για μία εκπαιδευτική μονάδα Κυψελών Καυσίμου και έναν Κινητήρα...

Read More

28/1/2015 Εγκατάσταση Υπέρ-Καταψύκτη -86C

Στις 28-1-2015, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το τμήμα Χημείας έγινε η εγκατάσταση ενός υπέρ-καταψύκτη -86Co. Τoμηχάνημα διαθέτει CEMarkκαι η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και ο Ελληνικός αντιπρόσωπος είναι πιστοποιημένοι με ISO9001....

Read More