Πολωσίμετρα

Η καθαρότητα και η συγκέντρωση των οπτικά ενεργών ουσιών μπορούν να προσδιοριστούν με την βοήθεια ενός πολωσιμέτρου. Μία οπτικά ενεργή ουσία θα προκαλέσει περιστροφή στο επίπεδο πόλωσης του γραμμικά πολωμένου φωτός. Το μέγεθος της περιστροφής εξαρτάται με την μοριακή σύνθεση και είναι ανάλογο με την συγκέντρωση των χειρόμορφων μορίων. Κάθε οπτικά ενεργή ουσία έχει συγκεκριμένο συντελεστή περιστροφής, όπως ορίζεται από τον νόμο του Biot.

Το πολωσίμετρο είναι ένα ευαίσθητο όργανο για τη μη καταστρεπτική μέτρηση της οπτικής δραστηριότητας των οργανικών και ανόργανων ουσιών. Είναι επίσης μία απλή και φθηνή μέθοδος για την ασχολία με ακριβά ή μη αναπαραγόμενα δείγματα. Τα πολωσίμετρα χρησιμοποιούνται συχνά για τον έλεγχο διαδικασιών σε εργαστήρια παραγωγής όπως χημικά, φαρμακευτικά και τεχνολογίας τροφίμων. Μερικές από τις ουσίες που μπορούν να μετρηθούν είναι: στεροειδή, διουρητικά, αντιβιοτικά, φάρμακα, βιταμίνες, αναλγητικά, αμινοξέα, αιθέρια έλαια, σάκχαρα κ.α.

1. Πολωσίμετρο Novex

2. Πολωσίμετρο Euromex