Φασματόμετρα

Τα φασματόμετρα χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση
του φάσματος του φωτός μίας φωτεινής πηγής μίας διάφανης ουσίας. Το φασματόμετρα χεριού SP-5200 έχει εύρος μήκους κύματος 400-700nm. Όταν διαφανής στερεές ουσίες, υγρά ή αέρια τοποθετούνται μεταξύ της φωτεινής πηγής και του φασματόμετρου, τα συγκεκριμένα φάσματα των ουσιών αυτών γίνονται ορατά. Ακόμη, το SP-5200 χρησιμοποιείται και για τον προσδιορισμό πολύτιμων λίθων.
Το επιτραπέζιο φασματόμετρο SP-5275 είναι τοποθετημένο σε ένα τρίποδα και προμηθεύεται με πρίσμα γυαλιού από πυρόλιθο και μία παράλληλη γυάλινη πλάκα. Το φασματόμετρο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του δείκτη διάθλασης, για την μέτρηση της γωνίας διάθλασης, για την μέτρηση της γωνίας της ελάχιστης απόκλισης και για μετρήσεις διασποράς.
Φασματοσκόπιο χειρός SP.5100
Φασματοσκόπιο χειρός SP.5150
Φασματοσκόπιο χειρός SP.5155
Φασματοσκόπιο χειρός SP.5200
Επιτραπέζιο Φασματόμετρο SP.5275